Loading...

罗纳尔多(Ronaldo),马奎尔(Maguire

罗纳尔多(Ronaldo),马奎尔(Maguire
  克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)(右)和哈里·马奎尔(Harry Maguire)(左)被丢弃了曼联与利物浦的冲突克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)(右)和哈里·马奎尔(Harry Maguire)(左)被丢弃了曼联与利物浦的冲突。
照片:保罗·埃利斯 /法新社

  资料来源:法新社来源:法新社